குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2051

இன்று 2020, ஆடி(கடகம்) 10 ம் திகதி வெள்ளிக் கிழமை .

கட்டுரைகள்

இந்திய நாட்டின் முதல் - மூத்தக் குடிமக்கள் தமிழர்களே

16.04கி.அ2012தமிழாண்டு.2043-இந்தியா என்று இன்று சொல்லப்படுகின்ற நாட்டின் ஆதி(பூர்வீக) குடிமக்கள் தென்னிந்தியர்களே அதாவது தமிழர்களே என்றும், இன்றைக்கு இந்தியாவை ஆதிக்கம் செய்யும் வட இந்திய இனம் பிற்காலத்தில் இந்தியாவில் குடியேறியவர்கள் என்றும் இந்தச் செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேலும் வாசிக்க...
 

FESTIVALS OF THE TAMIL PEOPLE Tamil New Year Day - First of Thai Nadesan Satyendr

16.04.கி.ஆ2012தமிழாண்ட2043-Abstract: "... It should not surprise that those who would destroy the Tamils as a nation of people are intent on keeping the Tamils divided by caste, race and 'religion' - and sometimes by an appeal to a pseudo 'modernism'. One World for the Tamils - and 'our nation' for all the member states of the United Nations....to paraphrase Mahatma Gandhi, yes, by all means let us open our windows to the world but let us not be blown off our feet.

மேலும் வாசிக்க...
 

TAMIL NEY YEAR TA: 2043 / THAI PONGAL 15.01.12

(to be celebrated by all TAMILS regardless of religious beliefs or Nationalities)

The unity of the Thamizh people will be built by Thamizh- speaking Thamizhs, speaking to each other in Thamizh. And it is that unity that will continue to grow in the years to come………...

மேலும் வாசிக்க...
 

பொதுமறை - புதுமறை

16.04.கி.ஆ2012தமிழாண்டு2043-திருவள்ளுவர் - நமக்கு அளித்துள்ள திருக்குறள் இப்போது ஒவ்வொருவருடைய நாவிலும் - நெஞ்சிலும் - நினைவிலும் - இடம் பெற்றிருக்கிறது. எல்லாரும் குறளை ஆதரிக்கிறார்கள்; போற்றுகிறார்கள்.

மேலும் வாசிக்க...
 

தமிழர்களின் சமயம் சைவசமயமா? இந்துசமயமா? 05.12.2009

தமிழ் மக்கள் தங்கள் மதமாக வைத்து  வழங்கி வருவது ஆரிய மதமாகிய இந்து மதமாகும். இவ் இந்து மதம் தமிழ் நாட்டில் பரவிய காலம் ஆரியர்கள் நம்நாட்டில் வந்து குடியேறிய காலத்தைக் குறிப்பதாகும். அதற்குமுன் இந்துமதம் தமிழரிடம் இருந்ததற்கு சான்றுகள் இல்லை.

மேலும் வாசிக்க...
 
பக்கம் 125 - மொத்தம் 141 இல்