குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2051

இன்று 2020, சித்திரை(மேழம்) 10 ம் திகதி வெள்ளிக் கிழமை .

கட்டுரைகள்

விசயநகர நாயக்கர் காலமும் இலக்கியங்களும் பண்புகளும்.

சுருக்க குறிப்புக்கள்

14 -18ம் நூற்றாண்டுவரையான காலம்

விஜய நகர மன்னரும், நாயக்கர் மன்னரும் ஆட்சி செய்தமையால் நாயக்கர் காலம் எனப்படுகின்றது.

இலக்கிய வடிவங்கள்

மேலும் வாசிக்க...
 

உலக மக்கள் தொகை நாள் : அழிவின் விளிம்பில் ஈழத்தமிழினம்!

13.07.2019-உலக மக்கள் தொகை நாள் ( World Population Day 11-07-2019 ). மக்கள்தொகையால் வரக் கூடிய பிரச்சினைகள் குறித்து ஐநா மற்றும் மனிதவள அமைப்புக்கள் கவனம் செலுத்தும் இந்த நாளில் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும், ஈழத்தமிழர்களாகிய நாம் அழிவின் விளிம்பில் இருக்கிறோம் என்று..?

மேலும் வாசிக்க...
 

தைப்பொங்கலின் அடிப்படையும் இன்று தமிழ்ப்புத்தாண்டும்.

09.07.2019-தமிழரின் தமிழ்ப்புத்தாண்டு பற்றிய உரையாடல் மிகத்தேவையானது. அது தமிழர்களின் தைப்பொங்கலை அடிப்படையாகக்கொண்டது. தைப்பொங்ல் எல்லா வீடுகளிலும் நிகழும். சித்திரை ப்பொங்கல் எல்லாராலும் பொங்கப்படு வதில்லை ஆனால் கோயில்களில் கட்டாயம் பொங்குவார்கள். எடுத்துக்காட்டு எங்கள் வீட்ல் சித்திரைப் பொங்கல் இல்லை.குலதெய்வமான எங்கள் அம்மன் கோயிலில் பொங்கல் வைப்போம்.

மேலும் வாசிக்க...
 

இந்தியா டில்லியிலும் மத்திய அரசசபையிலும் புறநானுாற்று பாடலை எடுத்துக்காட்டாகக்கொண்ட நிதி அமைச்சர்

நிர்மலா உலகிற்கே அறிவுசொன்னது தமிழ்தான். 06.07.2019-பாண்டியன் அறிவுடை நம்பிக்கு பிசிராந்தையார் கூறிய அறிவுரைப்பாடலை (புறம் : 184) மேற்கோள் காட்டி அம்மையார் நிர்மலா தம்முடைய நிதி நிலைஅறிக்கையில் பேசினார்.

மேலும் வாசிக்க...
 

சங்க இலக்கியங்களின் பண்புகள்

சங்க கால மக்களுடைய வாழ்க்கையைப் பொருளாக்க் கொண்டவையே சங்ககால இலக்கியங்களாகும். சங்க கால மக்களுடைய வாழ்வு அக வாழ்வு, புறவாழ்வு என இருவகையில் அமைந்தமையால் சங்ககால இலக்கியங்களும் அகத்திணை இலக்கியங்கள், புறத்திணை இலக்கியங்கள் என இரு வகையில் அமைந்து காணப்பட்டன.

மேலும் வாசிக்க...
 
பக்கம் 10 - மொத்தம் 129 இல்