குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2054

இன்று 2023, புரட்டாசி(கன்னி) 30 ம் திகதி சனிக் கிழமை .

கட்டுரைகள்

அநுராதபுர இராசதானி காலத்தில் எல்லாள மன்னன் வெளியிட்ட தமிழ் நாணயம்யு 06.09. 2023 .

இலங்கையைப் பொறுத்தமட்டில், தமிழர்களின் தொன்மையான  வரலாறு இன்னும் மகாவம்ச இருளால் மூடப்பட்டிருக்கும் சூழலில், இலங்கையின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் அண்மைக்காலத்தில் இடம்பெற்ற தொல்லியல் ஆய்வுகள் இலங்கையில் பூர்வீகமாக வாழ்ந்த தமிழ் மக்களின் இருப்பியல் தகவல்களை வெளிக்கொணர்ந்துள்ளன.

மேலும் வாசிக்க...
 

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் யாழ்ப்பாணத்து பேச்சு தமிழ்

03.08.2023 ............பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் வழங்கும் செந்தமிழ்ச் சொற்க விற் பல யாழ்ப்பாணப் பேச்சுத் தமிழில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வழக்குகள் யாழ்ப்பாணத்தவர் பண்டைத் தமிழின் சிறப் பியல்புகளைப் பேணி வந்தமைக்குச் சான்று பகருகின்றன. 

மேலும் வாசிக்க...
 

பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் யாழ்ப்பாணத்து பேச்சு தமிழ்

03.08.2023 ............பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் வழங்கும் செந்தமிழ்ச் சொற்க விற் பல யாழ்ப்பாணப் பேச்சுத் தமிழில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அவ்வழக்குகள் யாழ்ப்பாணத்தவர் பண்டைத் தமிழின் சிறப் பியல்புகளைப் பேணி வந்தமைக்குச் சான்று பகருகின்றன. 

மேலும் வாசிக்க...
 

இந்தியாவின் பல இசை வடிவங்களுக்கு ஆதி தமிழிசையே சான்று என நிறுவிய ஆபிரகாம் பண்டிதர் பி.பி.சி

கட்டுரை தகவல் எழுதியவர்,சிராச் , பிபிசி தமிழுக்காக2 ஆகசுட் 2023,புதுப்பிக்கப்பட்டது 2 ஆகசுட் 2023, இந்தியாவின் பல இடங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களில் இசைக்கப்படுவது ஆதித் தமிழிசையே என நிறுவிய தமிழர், ஆபிரகாம் பண்டிதர்.இந்தியாவின் பல இடங்களில் வெவ்வேறு பெயர்களில் இசைக்கப்படுவது ஆதித் தமிழிசையே என நிரூபித்த தமிழர், ஆபிரகாம் பண்டிதர்.

மேலும் வாசிக்க...
 

பூநகரியும் அதன் வரலாற்றுத்தொன்மையும்!

05.06.2023......இலங்கையின் ஆதிகால, இடைக்கால வரலாறு தலைநகரங்களையும், அரசவம்சங்களையும் மையமாக வைத்து ஆராயப்பட்டுள்ளது. அதனால் அரச தலைநகரங்கள் காலத்திற்குக் காலம் இடம்மாறும் பொழுது அத்தலைநகரங்கள் அமைந்த பிராந்தியங்களின் வரலாறு அக்காலகட்ட வரலாற்றில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. இதனால் பிற்காலத்தில் அரசதலைநகர்கள் தோன்றிய பிராந்தியங்களுக்கெல்லாம் தொன்மையான பாரம்பரிய வரலாறு இருந்ததெனக் கூறமுடியாது.

மேலும் வாசிக்க...
 
பக்கம் 1 - மொத்தம் 165 இல்