குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, வைகாசி(விடை) 28 ம் திகதி செவ்வாய் கிழமை .

பொருட்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
1 இறைமாட்சி
2 கல்வி
3 கல்லாமை
4 கேள்வி
5 அறிவுடைமை
6 குற்றங்கடிதல்
7 பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
8 சிற்றினஞ்சேராமை
9 தெரிந்துசெயல்வகை
10 வலியறிதல்
 
பக்கம் 1 - மொத்தம் 7 இல்