குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, ஆனி(இரட்டை) 22 ம் திகதி சனிக் கிழமை .

அறத்துப்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
1 திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள்:-
2 குறள் இருக்க வேதம் எதற்கு? தமிழ் இருக்க சமற்கிருதம் எதற்கு?
3 திருக்குறள்.
4 திருக்குறள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க பகுதி - 7
5 திருக்குறள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் வாங்க பகுதி - 4
6 மனிதன் மனிதனுக்குச் சொன்னது திருக்குறள்"
7 திருக்குறள் உலகப்பொதுமறையா? - சில சொல்லாடல்கள் (2)
8 திருக்குறள் ‎23.
9 திருக்குறள் அறிவுபெற நுளையுங்கள்.
10 கடவுள் வாழ்த்து
 
பக்கம் 1 - மொத்தம் 5 இல்