குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, பங்குனி(மீனம்) 3 ம் திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை .

பொருட்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
41 நட்பு
42 நட்பாராய்தல்
43 பழைமை
44 தீ நட்பு
45 கூடாநட்பு
46 பேதைமை
47 புல்லறிவாண்மை
48 இகல்
49 பகைமாட்சி
50 பகைத்திறந்தெரிதல்
 
பக்கம் 5 - மொத்தம் 7 இல்