குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, பங்குனி(மீனம்) 3 ம் திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை .

பொருட்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
31 தூது
32 மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்
33 குறிப்பறிதல்
34 அவையறிதல்
35 அவையஞ்சாமை
36 நாடு
37 அரண்
38 பொருள்செயல்வகை
39 படைமாட்சி
40 படைச்செருக்கு
 
பக்கம் 4 - மொத்தம் 7 இல்