குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, பங்குனி(மீனம்) 3 ம் திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை .

பொருட்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
21 ஒற்றாடல்
22 ஊக்கமுடைமை
23 மடியின்மை
24 ஆள்வினையுடைமை
25 இடுக்கணழியாமை
26 அமைச்சு
27 சொல்வன்மை
28 வினைத்தூய்மை
29 வினைத்திட்பம்
30 வினைசெயல்வகை
 
பக்கம் 3 - மொத்தம் 7 இல்