குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, பங்குனி(மீனம்) 3 ம் திகதி ஞாயிற்றுக் கிழமை .

பொருட்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
11 காலமறிதல்
12 இடனறிதல்
13 தெரிந்துதெளிதல்
14 தெரிந்துவினையாடல்
15 சுற்றந்தழால்
16 பொச்சாவாமை
17 செங்கோன்மை
18 கொடுங்கோன்மை
19 வெருவந்தசெய்யாமை
20 கண்ணோட்டம்
 
பக்கம் 2 - மொத்தம் 7 இல்