குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2053

இன்று 2022, வைகாசி(விடை) 19 ம் திகதி வியாழக் கிழமை .

காமத்துப்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
11 பசப்புறுபருவரல்
12 தனிப்படர்மிகுதி
13 நினைந்தவர்புலம்பல்
14 கனவுநிலையுரைத்தல்
15 பொழுதுகண்டிரங்கல்
16 உறுப்புநலனழிதல்
17 நெஞ்சொடுகிளத்தல்
18 நிறையழிதல்
19 அவர்வயின்விதும்பல்
20 குறிப்பறிவுறுத்தல்
 
பக்கம் 2 - மொத்தம் 3 இல்