குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, ஆடி(கடகம்) 13 ம் திகதி சனிக் கிழமை .

அறத்துப்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
31 ஒப்புரவறிதல்
32 ஈகை
33 புகழ்
34 அருளுடைமை
35 புலான்மறுத்தல்
36 தவம்
37 கூடாவொழுக்கம்
38 கள்ளாமை
39 வாய்மை
40 வெகுளாமை
 
பக்கம் 4 - மொத்தம் 5 இல்