குமரிநாடு.நெற்

தமிழை அறிவோம்..தமிழரை அறிவோம்..பழமைமிக்க தமிழ்ப்பண்பாட்டை அறிவோம்..

திருவள்ளுவர் ஆண்டு - 2055

இன்று 2024, ஆடி(கடகம்) 13 ம் திகதி சனிக் கிழமை .

அறத்துப்பால்

தலைப்பு வடிகட்டி     காட்சி # 
# ஆக்கத் தலைப்பு
21 நடுவு நிலைமை
22 அடக்கமுடைமை
23 ஒழுக்கமுடைமை
24 பிறனில் விழையாமை
25 பொறையுடைமை
26 அழுக்காறாமை
27 வெஃகாமை
28 புறங்கூறாமை
29 பயனில சொல்லாமை
30 தீவினையச்சம்
 
பக்கம் 3 - மொத்தம் 5 இல்